modulární výrobní hala

8blokki individual

2023

Naší největší realizací je novostavba výrobní haly na okraji Jihlavy. Objekt je ze stavebního hlediska kombinací dvou technologií – halu tvoří celkem osm lodních kontejnerů sestavených do tvaru U. V prostřední části je vytvořen ocelový průvlak podepřený sloupy, který je nosnou konstrukcí pro příčně položené dřevěné stropní trámy z KVH profilů. Průvlak je obložen sádrokartonem. Skladba střechy je z PUR panelů, na kterých je proveden vyspádovaný dřevěný rošt s OSB záklopem . Denní světlo zajišťují masivní světlovody. Fasáda je obložená PUR panely s vrchním obkladem z trapézového plechu. Střecha je pokryta PVC fólií. Podlaha v hale je betonová.

Celková užitná plocha 445 m². Budova obsahuje vše potřebné pro menší výrobní provoz - výrobní prostor, administrativní místnosti, sociální zařízení, kuchyňku. Jedná se o dílo na zakázku, které jsme zvládli naprojektovat a postavit za 6 měsíců.

Modul: Reference