stavba ve svahu respektující terén

2blokki home P

2022

Stavba s kombinovanou technikou. Nosnou konstrukci přízemní části tvoří dva lodní kontejnery, střecha z dřevěných vazníků je klasická dřevostavba realizovaná až po usazení kontejnerů na pozemek. Na konci roku 2021 jsme se domluvili na spolupráci. Přes zimu a jaro jsme domek naprojektovali a vyřídili jeho stavební povolení. Na začátku června 2022 jsme se domluvili na smlouvě o dílo. Samotná realizace trvala 4 měsíce. Svažitý pozemek je z větší části porostlý bujnou vegetací a vzrostlými stromy. Naší maximální snahou bylo zeleň zachovat. Více o této typové stavbě zde

Modul: Reference